جشنواره ضیافت آغاز شد!

بازگشت هیجان و شادی به باشگاه مشتریان بانک ایران زمین  آغاز پنجمین دوره باشگاه مشتریان بانک ایران زمین  زمان شروع محاسبه امتیازها : ۱ فروردین ۱۳۹۹  زمان شروع هزینه کرد امتیازها: از ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ مصادف با حلول ماه مبارک رمضان  اعضای محترم باشگاه مشتریان بانک ایران زمین از تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ می توانند امتیازهای خود را در پنجمین دوره باشگاه مشتریان هزینه کنند.

تازه‌ها

تازه‌ها

جشنواره ضیافت آغاز شد

جشنواره ضیافت آغاز شد! بازگشت هیجان و شادی به باشگاه مشتریان بانک ایران زمین  آغاز پنجمین دوره باشگاه مشتریان بانک ایران زمین  زمان شروع محاسبه

ادامه مطلب »