میانبرهای آواتار

میانبرها

میانبرها همانطور که از نامشان روشن است امکان انجام یک فرایند را از مسیر کوتاه به شما می‌دهند. می‌توانید برای فرایندهای مختلفی همچون انتقال وجه، خرید شارژ و خرید بسته اینترنت، میانبر بسازید. با استفاده از میانبر، صرفاً لازم است بخش نهایی عملیات (مربوط به اطلاعات کارت) را انجام دهید. سایر بخش‌ها مانند مبلغ و مقصد (در مورد انتقال وجه) و مبلغ و نوع بسته (در مورد شارژ و بسته اینترنت) به صورت خودکار از میانبر فراخوانی می‌شوند.

ایجاد میانبر

برای ایجاد یک میانبر، کافی است فرایند مورد نظر را یک بار به طور کامل انجام داده و در صفحه رسید، آیکون ایجاد میانبر را انتخاب کنید.

ویرایش/ حذف میانبر

برای ویرایش یا حذف میانبر، بر روی میانبر تپ کرده و چند ثانیه مکث کنید. به این ترتیب وارد بخش ویرایش میانبر می‌شود. از این بخش همچنین می‌توانید میانبر مربوطه را حذف کنید.