کدهای تخفیف آواتار

کد تخفیف

با استفاده از آواتار می‌توانید به کد‌های تخفیف کسب‌وکارهای مخلتف دسترسی داشته باشید. همچنین عضویت در باشگاه‌های مشتریان همکاران تجاری آواتار، امکان دسترسی به کدهای تخفیف ویژه مشتریان آن باشگاه‌ها را هم به دست خواهید آورد.

خرید کد تخفیف

از صفحه اصلی برنامه، گزینه “تخفیف” را انتخاب کنید.

در صفحه کد تخفیف، کدهای تخفیف مربوط به کسب‌وکارهای مختلف را مشاهده خواهید کرد.

با انتخاب هر کد تخفیف، صفحه مربوط به پرداخت هزینه کد مربوطه نمایش داده می‌شود.

با پرداخت هزینه امتیازی لازمه، کد تخفیف خریداری شده به شما نمایش داده می‌شود. همچنین می‌توانید کدهای تخفیف خریداری شده خود را در بخش کدهای تخفیف من از صفحه کدتخفیف مشاهده کنید.

کدهای تخفیف ویژه باشگاه‌ ها

کاربران آواتار می‌توانند در باشگاه‌های مختلفی عضویت داشته باشند. در صورت عضویت در هر باشگاه، کارت عضویت باشگاه در بخش کارت‌های بالای صفحه اصلی نمایش داده می‌شود. با عضویت در هر باشگاه می‌توانید از کدهای تخفیف، جشنواره‌ها و برنامک‌های مختص به اعضای آن باشگاه استفاده کنید. برای دسترسی به کدهای تخفیف ویژه باشگاهی که در آن عضو هستید مراحل زیر را طی کنید:

از میان کارت‌های بالای صفحه اصلی برنامه، کارت مربوط به باشگاه مورد نظر را انتخاب کنید.

در صفحه‌ای که باز می‌شود، گزینه “کدهای تخفیف ویژه باشگاه” را انتخاب کنید.

در صفحه بعد، فهرستی از کدهای تخفیف ویژه اعضای آن باشگاه نمایش داده می‌شود.

می‌توانید هر کد تخفیف را با روشی مشابه خرید کد تخفیف عادی خریداری کنید.