اتوماسیون در بانکداری الکترونیک و تحول در خدمات مالی

اتوماسیون یک عنصر مهم در عصر دیجیتال است. هیچ مشاغل یا موسساتی نمی توانند بدون اتوماسیون به طور کارآمد فعالیت کنند. این فناوری های جدید که توسط هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و اشکال مختلف فرآیند رباتیک، هدایت می شوند، سال به سال بهبود یافته اند. از این رو بانک ها برای بقا و داشتن مزایای […]