آمستردام: ضربان قلب فینتک در اروپا

فینتک در سراسر اروپا به طور مداوم در حال توسعه و گسترش می باشد، یکی از بزرگترین و موفق ترین آنها در آمستردام است. فناوری مالی رشته ای با چندین شاخه مختلف و یکی از بخش های پر رونق تکنولوژی پرداخت است. این شهر ترکیبی از بخش های مالی قوی و پویا، اکوسیستم فناوری موفق […]