معرفی خدمات کارت و پرداخت آواتار

اضافه کردن کارت می‌توانید کارت‌های بانکی شتابی خود را به آواتار اضافه کنید. کارت‌ بانک ایران زمین برای همه عملیات (انتقال وجه کارتی، خرید شارژ، پرداخت قبض، خریدبسته اینترنت) قابل استفاده است. کارت سایر بانک‌ها فعلاً فقط برای (خرید شارژ، پرداخت قبض، خریدبسته اینترنت) قابل استفاده است. برای اضافه کردن کارت، لیست کارت‌های بالای صفحه […]